Forside Aktiviteter Klubben Fotoalbum Skriv til os Sponsorer

Kontakt webmaster, hvis du opdager fejl på siden - klik her

Retningslinjer for torsdagsklubben.


Torsdagsklubben er en integreret aktivitet af Middelfart Efterløns- og pensionistklub med betydelig selvstyring. Mødestedet er Lillebæltsskolen.


Der er opstillet nedenstående retningslinjer for at sikre, at torsdagsklubbens virke sker i overensstemmelse med bestyrelsens hensigt.


For at sikre betryggende kommunikation mellem torsdagsklubben og bestyrelsen for Middelfart Efterløns- og pensionistklub er der udpeget to kontaktpersoner fra torsdagsklubben og 1 fra efterlønsklubbens bestyrelse.


Pr. 1. september 2017 er følgende udpeget som kontaktpersoner:


Bestyrelse.

Næstformand Frits Knudsen, Tobaksvænget 10, tlf. 64413248 eller 20134124 Mail: fritsknudsen@live.dk


Torsdagsklub.

Berith Mouritsen, Ærøvænget 54, tlf. 21861943, mail: kbh@os.dk

Tommy Hansen, Islandsvej 1, tlf. 22554824, mail: tommyh0102@g.mail.com


Gældende retningslinjer.

Torsdagsklub:


1. Udarbejdelse og løbende ajourføring af liste over deltagende medlemmer med angivelse af medlemsnummer, navn og telefonnummer.

2. Opdatering af informationer vedr. torsdagsklubben på hjemmesiden – efterloenmiddelfart.dk, herunder sikre at torsdagsklubbens aktiviteter er beskrevet og gengivet i billeder.

3. Føring af liste over antal deltagere på de enkelte mødedatoer opdelt på dame- og herrehold.

4. Underrette bestyrelsen i tilfælde af problemer med lokaler og brug af de tilgængelige maskiner.

5. Sikre at de generelle regler for lån af kommunens lokaler efterleves, jf. nederst side 2.

6. Orientering om ønskede mødedatoer i maj måned for det kommende år og aflysning af mødedatoer.

7. Orientering til bestyrelsen omkring behov for kaffebønner.

8. Aftale med bestyrelsen angående kage mv. til kaffen ved sæsonstart og  - slutning samt jul.

9. Nøgler til lokaler udleveres hver mødedato af pedel eller anden medarbejder fra skolen.

10. Aflevere løbende ajourført deltagerliste, jf. punkt 1, til bestyrelsen for at sikre, at deltagere er medlem af Efterløns- og pensionistklubben. I forbindelse med klubbens generalforsamling oplyses til bestyrelsen om antal deltagere gennem året, jf. punkt 3.

Bestyrelse:

1. Bestyrelsen booker årligt lokaler på Lillebæltsskolen efter aftale med torsdagsklubben.

2. Bestyrelsen sørger for kage mv. til kaffen ved sæsonstart og – slutning samt jul.

Godkendt oktober 2017


Generelle regler:

- Rygning er forbudt på hele skolens matrikel både inde og ude hele døgnet rundt.
- Lokaler og omgivelser skal forlades i samme stand, som de forefandtes.
- Opstilling af borde og stole pålægges selv foreningen.
- Lokalet skal være forladt ved det aftalte sluttidspunkt.
- Foreningens benyttelse i skoleferier er aflyst. Hvis foreningen vil benytte lokalet i en ferie, skal I sende en mailforespørgsel.
- Parkering på veje og stier er forbudt. Benyt P-Pladsen.
- Servicelederen skal altid kontaktes senest 14 dage før benyttelse for aftale om nøgleudlån m.m. I modsat fald betragtes   reservationen som annulleret!
- Aflysning skal indtastes i systemet.
- Serviceleder kan kontaktes på tlf. 8888 5777 eller mail lillebaeltlok@@Middelfart.dk


Printvenlig version - klik her